Oefentoets economie werk en werkloosheid

Geplaatst op: 13.02.2019

En hoe groot zijn de verschillen tussen rijke en arme landen? Geef aan of de volgende uitspraken juist of onjuist zijn:

Hierna staan vier economische verschijnselen. Er is bijvoorbeeld meer kans dat hij verleid wordt tot impulsaankopen, dit zijn aankopen die hij niet echt nodig heeft. De vraag naar koopwoningen daalt, de woningschaarste neemt af. Eigenlijk wil je altijd wel meer dan dat je kunt. Economen spreken over beperkt beschikbare productiemiddelen.

Bereken hoeveel ondervraagde meisjes vakantiewerk doen in de horeca.

Aanduiding voor waardepapieren die niet op naam staan. Omrekenen oefentoets economie werk en werkloosheid gemiddelden in de tijd Bij het omrekenen van gemiddelden in de tijd geldt: Das toch simpel man je propt alles gewoon in je mond en klaar ben je! De som van het consumentensurplus en het producentensurplus. De overheid regelt de hoogte van de premie en de verzekeringsvoorwaarden.

Zij lenen geld aan Joannes bedrijf en willen weten of Joanne dit wel kan terugbetalen. Giraal geld is veel belangrijker dan chartaal geld: Begrippentrainer en begrippenlijst Bij elke paragraaf en per hoofdstuk is er een begrippentrainer.

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Schrijf voor elke foto in bron 12 op of het om een schaars of niet-schaars goed gaat. Nederland is een welvarend land. Deze kunnen niet worden ingevroren. Published on Jul 30, Geld dat de onderneming nog tegoed heeft. En waaraan geef je al dit geld uit?

De koopkracht van je inkomen neemt toe als je inkomen in procenten meer stijgt dan de procentuele stijging van de prijzen.

Of het nou gaat om de economie van jezelf, om schaarste en welvaart, in oefentoets economie werk en werkloosheid thrill of creative effort, oefentoets economie werk en werkloosheid, 07-09-2012 Hi Maarten, omdat het in deze kwestie juist om ANW-zorg gaat, conform afspraken tussen provincie Noord Holland en het Goois Natuurreservaat. De extra opbrengst als de productie en afzet met n product wordt uitgebreid. Teken op dezelfde manier als diagram 1 het staafdiagram voor jarigen.

Hierdoor steeg de gemiddelde prijs van bloemen. In de regel wordt hieronder verstaan het kosten- en prijspeil van een land in verhouding tot dat van andere concurrerende landen. Prijsstijging die ontstaat als de bestedingen groter worden dan de productiecapaciteit.

Voor hoeveel miljard wordt er in Nederland eigenlijk geconsumeerd? Als een starter de resultaten van deze onderzoeken van internet haalt, is er sprake van 2 deskresearch. NETTO uit te betalen. Als je denkt aan goederen, denk je meestal aan goederen die je kunt aanraken, zoals een iPhone of een fiets.

En ben je wel gelukkig als je rijk bent. Iemand met een hbo-opleiding verdient meer dan jongeren met alleen een havo- of vwo-opleiding! Het marktaandeel kan worden weergegeven in een percentage van de verkochte aantallen of in een percentage van de omzet. Ondanks de rijkdom in Nederland hebben veel gezinnen moeite om rond oefentoets economie werk en werkloosheid komen met hun inkomen.

Als de geldlener de lening niet kan terugbetalen, kan de bank het pand laten verkopen. Aan kleding, snoep of uitgaan.

X   4 Als je geld opneemt van je bankrekening verandert giraal geld in chartaal geld. De belangrijkste gegevens over de markt zijn helder en duidelijk te verkrijgen. De hypotheekrente mag deels van je inkomen worden afgetrokken.

Telers bieden hun oogst in zijn geheel aan op de bloemenveiling.

  • Grote getallen Bij de totale consumptie gaat het om miljarden.
  • Sigrid heeft alleen uitgerekend hoeveel ze moet reserveren om straks haar rijlessen te kunnen betalen.
  • Geven aan welk deel van de totale uitgaven aan een bepaalde artikelgroep wordt uitgegeven.
  • Er is ook productie waar geen inkomen mee wordt verdiend.

X 5 Jenny Fransen ontvangt maandelijks haar oude verfvlek uit kleding. Nibud Geef aan of de volgende uitspraken juist of onjuist zijn.

Frictiewerkloosheid en structurele werkloosheid zijn voorbeelden van natuurlijke werkloosheid. Met spaargeld kun je niet rechtstreeks betalen en het hoort niet bij de maatschappelijke geldhoeveelheid? Pensioenuitkering of opname uit de levensloopregeling. De bakkerij heeft mensen in dienst die normaal moeilijk een baan kunnen vinden. Aan kleding, snoep of uitgaan. Nationaal inkomen in miljarden                   ,5               ,5               ,4                De verandering van de vraag als gevolg van een verandering van het inkomen, oefentoets economie werk en werkloosheid.

De onderzoeksopdrachten herken je aan: Als je 'm invult, verdien je gegarandeerd 2 euro. Opdracht klein onderzoek Een speciaal soort opdrachten zijn de onderzoeksopdrachten. In de ogen van de klant heeft elke onderneming daardoor iets eigens, iets aparts.

Zo verdient een piloot gemiddeld 8 keer zoveel als een buschauffeur. Nationaal inkomen in miljarden                   ,5               ,5               ,4                Bereken over hoeveel geld Asja gemiddeld per maand kan beschikken.